...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

    ร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จังหวัดเชียงราย

    โดยความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด จัดการประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จังหวัดเชียงราย ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ดดยวันที่ 7 กัยยายน 2553 ประชุมเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมคชสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีท่านผู้ว่าราชการนายสุเมธ แสงนิ่มนวล มาเป็นประธานเปิด มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์ สาธารณสุข ป้องกันจังหวัดและอปท.ท้องถิ่น ไฟฟ้า ขนส่ง เข้าร่วมซ้อมแผนอย่างพร้อมเพียงทั้ง 2 วัน และ วันที่ 8 กันยายน 2553 ได้ย้ายห้องประชุมไปที่ ห้องประชุมใหญ่ศาลากลาง750ปี เชียงราย เนื่องจากที่ประชุมเก่าร้อนมาก เป็นห้องประชุมที่ใช้พัดลมไอน้ำ ตอนบ่ายก็เลยร้อนอบอ้าวบรรยากาศไม่เหมาะสม วันที่ 2 ท่านรองผู้ว่าฯนาย สุรพล ลิ้นทอง มาเป็นประธานในการอำนวยการซ้อมแผน
    บรรยากาศการซ้อมแผนบนโต๊ะ หลายส่วนงานมาร่วมกันเตรียมความพร้อม
    นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปสุสัตว์อำเภอแม่ลาวและ นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานอำเภอพญาเม็งราย เข้าร่วมซ้อมแผนด้วย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกๆอำเภอ