...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

  พญาเม็งราย อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพ

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย , กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต เนื้อสัตว์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวพญาเม็งราย อ่านรายละเอียด

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

  ทำบ่อก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

  นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ทำบ่อก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

  นายรัฐพล นาวา และนางพรพิมล ใจไหว ดำเนินการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย