...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  เทศบาลไม้ยาจัดประกวดควายในโครงการโรงเรียนเกษตร

    เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายพญาเม็งราย และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งได้ออกปฏิบัติงานบูรณาการกันเป็นกรรมการ การประกวดควาย ในโครงการโรงเรียนเกษตร ณ แปลงสาธิตสวนสาธิตสาธารณะอ่างเก็บนำ้ห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยเทศบาลตำบลไม้ยาร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือตำบลไม้ยา เป็นเจ้าภาพงบประมาณการจัดประกวดครั้งนี้


  กรรมการเทิง เวียงเชียงรุ้ง

  กรรมการเททิง เวียงเชียงรุ้ง

  กรรมการเทิงและพญาเม็งราย

  กรรมการเครียดเทิง เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย