...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

  เียี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปสุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เพื่อเตรียมเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรไกล้เคียงมาเรียนรู้ดูงาน

  การอบรมเกษตรกรกลุ่มธนาคารโคกระบือ

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโค กระบือ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมา มีความเสียหายด้านปศุสัตว์ มีนายสรธร สันทัด นายอำเภอพญาเม็งรายเป็นประธานมอบอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน

  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

  มุทิตาวันทาครูผู้สอนสั่ง

  มุทิตาวันทาครูผู้สอนสั่ง
  ให้พลังพระคุ้มครองอย่าหมองศรี
  บุญหนุนนำก้าวไปพบโชคดี
  สุขชีวีตลอดกาลเนิ่นนานเอย...