...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  เทศบาลไม้ยาจัดประกวดควายในโครงการโรงเรียนเกษตร

    เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายพญาเม็งราย และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งได้ออกปฏิบัติงานบูรณาการกันเป็นกรรมการ การประกวดควาย ในโครงการโรงเรียนเกษตร ณ แปลงสาธิตสวนสาธิตสาธารณะอ่างเก็บนำ้ห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยเทศบาลตำบลไม้ยาร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือตำบลไม้ยา เป็นเจ้าภาพงบประมาณการจัดประกวดครั้งนี้


  กรรมการเทิง เวียงเชียงรุ้ง

  กรรมการเททิง เวียงเชียงรุ้ง

  กรรมการเทิงและพญาเม็งราย

  กรรมการเครียดเทิง เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย


  วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

  บริการผสมเทียมของปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย

   เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทีมงานผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายให้บริการผสมเทียมตามปกติวันนี้มีรับแจ้งผสมเทียมจำนวน ๖ ตัว ของนายเสาร์ เดือดดี  บ้านเลขที่๑๐๗ บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือในพื้นที่อำเภอพญาเม็งรายสนใจ แจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ ส่วนอำเภออื่นก็เกษตรกรสมารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ตั้งของท่านได้เช่นกัน  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

  ประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และอบรมการทำลูกดอกยาสลบสัตว์

   
   นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และอบรมการทำลูกดอกยาสลบสัตว์ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
   

  

  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

  การประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายภาคเหนือครั้งที่ ๑

  กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ที่ กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖


   นายวิชัย จิระฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย กล่าวต้อนรับ และแนะนำพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย
   นายอยุทธ์ มหินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบรางวัลให้ผู้ชนะประกวดควายงาม และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุม มีเทศบาลตำบลไม้ยา กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านกลุ่มเลี้ยงควาย โรงเรียนห้วยหมากเอียก โรงเรียนแม่ข้าวต้ม โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์ เป็นต้น

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์

  นาพิพัฒน์ มะโนสมบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชีพติซีเมีย ร่วมกับอาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้มีการรณรงค์พร้อมกันทุกหมู่บ้านในห้วงเดือนมกราคม 

  เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย

   นายอนุวัฒน์  ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์พญาเม็งราย ออกตรวจเยี่ยมกิจการของกลุ่มอนุรักษ์โค กระบือ บ้านห้วยก้างนางล้อม ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่ร่วมกับวิถีชาวบ้านอย่างยั่งยืน เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
   ควายเทียมเกวียน  

   การฝึกควายเทียมเกวียน