...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

  ฝึกฝนปศุสัตว์ตำบลของพญาเม็งราย  เมื่อหมอสัตว์เป็นครู่อยู่หนึ่งวัน

  นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฏิบัติการ อำเภอพญาเม็งราย และนายสุพัฒน์ มะโนสมบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกบรการสอนการเลี้ยงไก่ให้เยาวชนทายาทปศุสัตว์ที่โรงเรียนพญาเม็งราย เมือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
  บรรยายการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่เกิด จนถึงขาย ทำอย่างไรบ้าง สนุกสนานได้ความรู้ สาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรค
  นักเรียนสนใจตั้งใจเรียนมาก
  ดูมาดครูมาใหม่ทั้งสองคน เอาจริงเอาจังมากครับ