...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายมอบเงินช่วยเหลือผูประสบอุทกภัยปี๒๕๕๓

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายนำโดยนายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกันดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจำนวน ๘๖๐ ราย โดยแบ่งมอบเช้า บ่าย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

  ภาพชีวิต

  ได้ไปตรวจชันสูตรซากแม่โคของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งตายกระทันหัน ได้พบภาพที่น่าสลดใจคือลูกโคซึ่งไม่รู้ว่าแม่โคตายได้เฝ้าคลอเคลียศพแม่อยู่ไม่ห่างและพยายามจะดูดนมแม่ด้วยความหิว


  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

  ร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จังหวัดเชียงราย

  โดยความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขจังหวัด ป้องกันภัยจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด จัดการประชุมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จังหวัดเชียงราย ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ดดยวันที่ 7 กัยยายน 2553 ประชุมเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมคชสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีท่านผู้ว่าราชการนายสุเมธ แสงนิ่มนวล มาเป็นประธานเปิด มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์ สาธารณสุข ป้องกันจังหวัดและอปท.ท้องถิ่น ไฟฟ้า ขนส่ง เข้าร่วมซ้อมแผนอย่างพร้อมเพียงทั้ง 2 วัน และ วันที่ 8 กันยายน 2553 ได้ย้ายห้องประชุมไปที่ ห้องประชุมใหญ่ศาลากลาง750ปี เชียงราย เนื่องจากที่ประชุมเก่าร้อนมาก เป็นห้องประชุมที่ใช้พัดลมไอน้ำ ตอนบ่ายก็เลยร้อนอบอ้าวบรรยากาศไม่เหมาะสม วันที่ 2 ท่านรองผู้ว่าฯนาย สุรพล ลิ้นทอง มาเป็นประธานในการอำนวยการซ้อมแผน
  บรรยากาศการซ้อมแผนบนโต๊ะ หลายส่วนงานมาร่วมกันเตรียมความพร้อม
  นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปสุสัตว์อำเภอแม่ลาวและ นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานอำเภอพญาเม็งราย เข้าร่วมซ้อมแผนด้วย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกๆอำเภอ

  วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

  พื้นที่ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย น้ำไหลหลากเข้าท่วมทั้ง 5 ตำบล

  26 ส.ค. 53 : สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในตำบลแม่เปา และตำบลเม็งราย บ้านเรือนกว่า 2 พันหลังคาเรือน วัดและโรงเรียน พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร และเป็นระดับที่ทรงตัว จนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และอาหาร ด้านองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชน ในขณะที่ทหารในพื้นที่ ลงประจำการในพื้นที่เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  น้ำไหลหลากเข้าท่วมทั้ง 5 ตำบล และเพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใน ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย ช่วยกันขนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนออกจากอาคารเรียน หลังน้ำป่าและน้ำจากลำห้วยแม่ต๊ากไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียน และเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว ขณะที่ชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง
  หลังน้ำลดปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายจะได้ตรวจสอบความเสียหายด้านปศุสัตว์โดยด่วนต่อไป

  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

  ปฏิบัติงานวันเกษตรกร

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิคปศุสัตว์ในวันเกษตรกรที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเวียงเทิง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าประจำปี2553

  สนง.ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายร่วมกับสนง.เทศบาลตำบลพญาเม็งรายดำเนินกิจกรรม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าประจำปี2553
  โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่พนักงานในวันที่ 25มีนาคม53 และออกให้บริการ
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาล6หมู่ บ้านจำนวน 1,600 ตัว ตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม53-2เมษายน53
  l

  วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

  ตรวจสอบควายตาย

  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ได้รับแจ้งควายตายจึงได้มอบหมายให้นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญการ ออกดำเนินการตรวจสอบ การตายของควายดังกล่าว เจ้าของควายที่ตายคือ นายจำเริญ แก้วตา บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อตรวจผ่าซากเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ แล้วก็แนะนำให้ฝังซากพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดติดต่อร้ายแรง
  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

  เียี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปสุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เพื่อเตรียมเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรไกล้เคียงมาเรียนรู้ดูงาน

  การอบรมเกษตรกรกลุ่มธนาคารโคกระบือ

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโค กระบือ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมา มีความเสียหายด้านปศุสัตว์ มีนายสรธร สันทัด นายอำเภอพญาเม็งรายเป็นประธานมอบอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน