...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

    ประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และอบรมการทำลูกดอกยาสลบสัตว์

     
     นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และอบรมการทำลูกดอกยาสลบสัตว์ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา