...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

  ร่วมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด

  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย  และนางสาวนันทนัช คำเฟย ปศุสัตว์ตำบล ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
  ยิ้มของพี่หมอดวงเนตร ท่านปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและพี่หมออนุวัฒน์พญาเม็งราย
   หมอพืชผล น้อยนาฝาย ฝ่ายสุขภาพสัตว์  พี่หมออนุวัฒน์ ปศุสัตว์พญาเม็งราย พี่หมมอสุระ ปศุสัตว์เวียงชัย
  สามสาวให้บริการรับลงทะเบียนทำหมันสุนัข แมว

  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

  ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวหมอรัฐพล นาวา

  หมอรัฐพล นาวา หมอเปลี่ยวของพี่ๆน้องๆ  ที่สร้างอารมณ์ขันสนุกสนาน ในวงสนทนา และหมอรักษาสัตว์ พิธีกร วิทยากร ที่พี่น้องประชาชนพญาเม็งรายรู้จักดี ถึงวันนี้ได้ถึงแก่กรรมด้วยความสงบด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และได้ฌาปณกิจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ขอบุญกุศลคุณงามความดี ที่หมอได้สร้างนำดวงวิญญาณสู่สุคติด้วยเทอญ
  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมฟังสวดอภิธรรม


  แสดงความเสียใจกับบัวผัน ภรรยาของหมอรัฐพล นาวา

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

  ปศุสัตว์ตำบลเยี่ยมปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง

  นางสาวนันทนัช คำเฟย ปศุสัตว์ตำบลของอำเภอพญาเม็งราย ได้เยี่ยมเรียนรู้การทำเวบไซต์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสนง.ปศอ.อำเภอพญาเม็งราย ที่สำนักงานปศูสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ หลังจากไปอบรมการเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลโรคไข้หวัดนก (แบบ รก.)ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  ร่วมงานกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย บ้านห้วยก้าง


  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฎิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือไทย บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ในการอนุรักษ์ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยการไถนาโดยการใช้แรงงานกระบือ และการลงแขกปลูกข้าว ฯลฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  การมอบเวชภัณฑ์

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย โดยนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฎิบัติงาน ดำเนินการมอบเวชภัณฑ์ให้อาสาปศุสัตว์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปสุสัตว์ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนจากงบประมาณจากจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ในปีนี้
  และมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปฉีดให้แก่โค กระบือ ในหมู่บ้านของตนเอง


  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

  พญาเม็งราย อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพ

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย , กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต เนื้อสัตว์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวพญาเม็งราย อ่านรายละเอียด

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

  ทำบ่อก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

  นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ทำบ่อก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

  นายรัฐพล นาวา และนางพรพิมล ใจไหว ดำเนินการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

  อบรมอาสาฯโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในลักษณะเชิงรุก‏

  นายพีระพงค์ โตเสาวลักษณ์ ปลัดอาวุโส แทนนายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในลักษณะเชิงรุก‏ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและ นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด
  ประธานกล่าวเปิดให้โอวาสและมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ด้วย

  นายรัฐพล นาวา พิธีกรดำเนินรายการ วิทยากรบรรยาย

  วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

  ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานที่หน่วยผสมเทียมอำเภอพญาเม็งราย

  คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนยีชีวภาพเชียงใหม่นำโดยนายพุฒิพงษ์ ขุนเงินสัตวแพทย์ชำนาญงานได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานที่หน่วยผสมเทียมอำเภอพญาเม็งราย วันที่ 2 มีนาคม 2554