...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายมอบเงินช่วยเหลือผูประสบอุทกภัยปี๒๕๕๓

    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายนำโดยนายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกันดำเนินการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจำนวน ๘๖๐ ราย โดยแบ่งมอบเช้า บ่าย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น