...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

    ปศุสัตว์ตำบลเยี่ยมปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง

    นางสาวนันทนัช คำเฟย ปศุสัตว์ตำบลของอำเภอพญาเม็งราย ได้เยี่ยมเรียนรู้การทำเวบไซต์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสนง.ปศอ.อำเภอพญาเม็งราย ที่สำนักงานปศูสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ หลังจากไปอบรมการเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลโรคไข้หวัดนก (แบบ รก.)ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น