...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

    ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายพาเกษตรกรรับกรรมสิทธิ์โค กระบือ ที่อำเภอแม่สรวย
    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น