...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

    บริการผสมเทียมของปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย

     เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทีมงานผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายให้บริการผสมเทียมตามปกติวันนี้มีรับแจ้งผสมเทียมจำนวน ๖ ตัว ของนายเสาร์ เดือดดี  บ้านเลขที่๑๐๗ บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือในพื้นที่อำเภอพญาเม็งรายสนใจ แจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ ส่วนอำเภออื่นก็เกษตรกรสมารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ตั้งของท่านได้เช่นกัน    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น