...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  กิจกรรมที่สำคํญผ่านมาของปศุสัตว์พญาเม็งราย

  แนะนำตัวเองก่อน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน
  นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ เป็นปศุสัตว์อำเภออาวุโส
  นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน
  นายพิพัฒน์ มะโนสบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาลผสมเทียม
  นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล
  นายนอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอและเกษตรกรผู้รับมอบโค กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ
  อบรมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค
  นายรัฐพล นาวา บรรยาย โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมไข้หวัดนก

  นายรัฐพล นาวา ออตรวจสอบความพร้อมและประเมินสนามประลองไก่ชน

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น