...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พญาเม็งรายไปร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

  หมอรัฐพล นาวา กำลังให้บริการแจกเวชภัณฑ์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรบ้านร่ิองขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

  ภาพหมู่ทีมทำงานสััตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงพญาเม็็งรายมีนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานและนายจันทร์ รักลีน พนักงานสัตวบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น