...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

    การอบรมเกษตรกรกลุ่มธนาคารโคกระบือ

    นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโค กระบือ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น