...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

    เียี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

    นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปสุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เพื่อเตรียมเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรไกล้เคียงมาเรียนรู้ดูงาน

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น