...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าประจำปี2553

  สนง.ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งรายร่วมกับสนง.เทศบาลตำบลพญาเม็งรายดำเนินกิจกรรม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าประจำปี2553
  โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่พนักงานในวันที่ 25มีนาคม53 และออกให้บริการ
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาล6หมู่ บ้านจำนวน 1,600 ตัว ตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม53-2เมษายน53
  l

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น