...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

    ปฏิบัติงานวันเกษตรกร

    นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิคปศุสัตว์ในวันเกษตรกรที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเวียงเทิง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

    1 ความคิดเห็น: