...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

    ทำบ่อก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย

    นายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่กลุ่มพัฒนาโค กระบือไทยห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น