...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

    พญาเม็งราย อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพ

    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย , กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต เนื้อสัตว์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวพญาเม็งราย อ่านรายละเอียด

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น