...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  การมอบเวชภัณฑ์

  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย โดยนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ปฎิบัติงาน ดำเนินการมอบเวชภัณฑ์ให้อาสาปศุสัตว์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปสุสัตว์ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนจากงบประมาณจากจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ในปีนี้
  และมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปฉีดให้แก่โค กระบือ ในหมู่บ้านของตนเอง


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น