...ยินดีต้อนรับท่านสู่....เวบบล็อกประชาสัมพันธ์....ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย...จังหวัดเชียงราย....

    วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

    รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์

    นาพิพัฒน์ มะโนสมบัติ เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย ออกรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชีพติซีเมีย ร่วมกับอาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้มีการรณรงค์พร้อมกันทุกหมู่บ้านในห้วงเดือนมกราคม 

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น